1. Salubrizarea localităţii:

 

- Hotărârile Consiliului Local Pucioasa nr. 241/30.10.2017 şi 22/02.02.2018 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii activităţilor specifice de salubrizare a localităţii (măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ) către S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;

- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare (măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ) al Oraşului Pucioasa nr. 25580, resp. 1007 din 01.11.2017;

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 93/26.06.2020 privind  modificarea H.C.L. Pucioasa nr. 79/26.04.2018 privind atribuirea directă a gestiunii unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare al oraşului Pucioasa (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare), către S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;

 

- Licență clasa 3, eliberată de A.N.R.S.C. cu nr. 4197/21.03.2018 valabilă până la data de 01.11.2022.

 

2. Dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare (DDD):

 

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 79/26.04.2018 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii unor activităţi specifice de salubrizare a localităţii (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare - DDD) către S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;

- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare al Oraşului Pucioasa, respectiv pentru dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare nr. 10095, resp. 391 din 27.04.2018;

 

- Licență clasa 3 eliberată de A.N.R.S.C. cu nr. 4337/08.08.2018 valabilă până la data de 27.04.2023;

 

 

3. Iluminat public:

 

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 235/30.10.2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii  serviciului public de iluminat public către S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., societate cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa;

- Contractul pentru atribuirea directă a delegării gestiunii serviciului public de iluminat al Oraşului Pucioasa nr. 25700, resp. 1006 din 01.11.2017;

 

- Licenţă clasa 3, eliberată de A.N.R.S.C. cu nr. 4193/20.03.2018 valabilă până la data de 01.11.2022.

 

 

 

 

 

Website Created & Hosted with Website.com Website Builder