PRIMARIA PUCIOASA

SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Despre noi:

 

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L., cu sediul social în ORAŞUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEŢ DÂMBOVIŢA și punct de lucru în ORAŞUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa, reprezentată legal prin BUTCĂ IOAN-DORU, în calitate de administrator/director

ACASA

TRACTOARE ROMANESTI

IRUM TRAGO 102 CP

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.