Despre noi:

 

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L., cu sediul social în ORAŞUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEŢ DÂMBOVIŢA și punct de lucru în ORAŞUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa, reprezentată legal prin BUTCĂ IOAN-DORU, în calitate de administrator/director

TRACTOARE ROMANESTI

IRUM TRAGO 102 CP

Website Created & Hosted with Website.com Website Builder